VoormiddagGesprek

Opinievorming onder de loep

Om dingen te veranderen, moet je ze eerst kunnen benoemen. Maar hoe je dingen benoemt, bepaalt ook hoe je ze ziet. Hoe komt de publieke opinie tot stand en hoe wordt die gevoed door de media, het politiek, de onderwijs en civiele samenleving? Hoe worden we onbewust gestuurd in onze mening? Wie krijgt toegang tot de publieke dialoog en hoe dragen ze die verantwoordelijkheid? Wat krijgen we te zien en te horen en vooral: wat krijgen we niet? Waarom is dat belangrijk? En wat betekent dit voor onze democratie?  

Samen met Marijke Verdoodt (GO! onderwijs), Karl van den Broeck (Apache), Wies de Graeve (Amnesty) en Kelia Kaniki Masengo nemen we een kijkje in verschillende ruimtes (media, onderwijs, politiek, sociaal-cultureel werk, civiele samenleving) en staan we stil bij het manier waarop ze worden ingericht. Hoe nemen ze hun rol op? Welke stappen kunnen we zetten om de schadelijke effecten van polarisatie in de publieke opinie tegen te gaan? En hoe kan sociaal-culturele sector bijdragen aan de verandering van narratief over bepaalde maatschappelijke kwesties om naar een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame wereld toe te werken?  

Het gesprek wordt gemodereerd door Jana Kerremans. 

Spreker(s)

Wies De Graeve is sinds 2016 de directeur van Amnesty International Vlaanderen. In die functie leidt hij het secretariaat van de mensenrechtenorganisatie in Brussel. Voordien was hij ruim tien jaar actief bij het Vlaams Vredesinstituut. Als  Amnesty-directeur focust hij op actuele internationale en Belgische mensenrechtenvraagstukken, de groei van Amnesty als mensenrechtenbeweging en de strategische ontwikkeling van onderzoek, beleidsbeïnvloeding en activisme voor meer mensenrechtenimpact. In december 2018 publiceerde hij zijn eerste boek ‘Het recht om mens te zijn’ naar aanleiding van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kelia Kaniki Masengo is aspirant-mediamaker. Met haar pen en stem wil ze de wereld mooier maken. Dat doet ze door haar overpeinzingen en zoektochten op vlak van identiteit, lichaam en mentaal welzijn te delen met de wereld. Kelia is een van de twaalf spraakmakende nieuwe stemmen die omkaderd worden door deBuren in het talentontwikkelingstraject Nieuw Geluid.

Karl van den Broeck is germanist van opleiding. Hij is hoofdredacteur van de nieuwssite Apache.be. Daarvoor werkte hij achttien jaar voor De Morgen en zes jaar als hoofdredacteur bij Knack. Naast zijn werk als journalist is hij ook coördinator van het debatplatform Writers&Thinkers bij Bozar.

Marijke Verdoodt studeerde Klassieke Filologie en Culturele studies, en is geaggregeerde voor het secundair onderwijs. Na een korte periode als leerkracht Latijn en Grieks ging ze aan de slag in de culturele sector. Van 2006 tot 2018 werkte ze voor het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap, eerst als beleidsmedewerker cultuureducatie en levenslang en levensbreed leren, later als staflid bij de secretaris-generaal. In 2018 maakte ze de overstap naar het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Als beleidsadviseur van eerst Raymonda Verdyck en nu Koen Pelleriaux coördineert ze de strategie van het onderwijsnet richting 2030, waarin “gepersonaliseerd samen leren” binnen een hybride, inclusieve leer- en leefomgeving voorop staat.

Jana Kerremans is expert in kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk, en freelance presentator en moderator bij janakerremans.be. Momenteel coördineert Jana de opstart van het stadsfestival Construct Europe 2024 bij stad Mechelen.