Wij   Zij

Pro versus anti-vaxers, ecomodernisten versus ontgroeiers, mannen tegenover vrouwen, wokers versus anti-wokers, plattelandsbewoners versus stedelingen, gelovigen versus niet-gelovigen, burgers versus politici, werknemers tegenover werkgevers, moslims tegenover niet-moslims, boomers versus millenials, Vlamingen tegenover Walen. Wij-zij denken. Oeroud. Maar wat als het toxische vormen aanneemt? En hoe kan sociaal-cultureel werk vanuit zijn verbindende, kritische en laboratoriumrol een verschil maken?

Leven we in een IK-tijdperk? Lijkt het belang van het individu het te winnen en stellen we een algemene verzwakking van collectieve en gedeelde banden en overtuigingen in de samenleving vast als gevolg van individualisering? Of zien we net zoekprocessen naar een herontdekken van het WIJ als antwoord op die samenlevingsverbrokkeling? En hoe definiëren we dan WIJ, hoe kunnen we samenleven en gemeenschap vormgeven in een tijdperk van globalisering waarin ruimte en tijd krimpt en wereldwijde verbondenheid en afhankelijkheid toeneemt? Of vinden we geen common ground meer en neemt de verdeeldheid in de samenleving en een opdeling in, en conflicten tussen, groepen en kampen overhand toe? Ik, wij, zij. Staan we op een kantelmoment in de samenleving?

Met wie gaan we nog in gesprek? Wat gebeurt er als gesprekken alleen nog in echokamers van gelijkgezinden plaatsvinden? Wat met polarisatie, desinformatie en segregatie? Hoe verhouden identiteit en gemeenschap zich tot elkaar? Welke rol kunnen of moeten onderwijs, politiek en media spelen en wat doen ze nu? Hoe moet het nu verder met onze democratie? Hoe zien we een gedeelde toekomst?

Over dit en nog veel meer op de Trefdag sociaal-cultureel werk 2022: een ruimte voor reflectie, dialoog en meerstemmigheid.